תעשיית הקולנוע בישראל – ריכוזיות וחשד לניגודי עניינים ושחיתות לכאורה לאורך עשרות שנים

המידע המוצג להלן מצייר תמונה של תעשייה נגועה בשחיתות לכאורה באופנים שונים. ראשית, השפעה על חלוקת התקציבים לקרנות עצמן, בעזרת יצירת “דלתות מסתובבות” לכאורה בין חברי מועצת הקולנוע לבין הקרנות, בעיקר…

Published

Revolving Doors At The Israeli Film Funds Headed by Noa Regev, Film Council member Osnat Bukofzer Alleged Conflict of Interest and more

חברי תעשיית הקולנוע הישראלית שיש להם מידע נוסף על שחיתות בקרנות, במיוחד בקרן רבינוביץ ועל דלתות מסתובבות בין מועצת הקולנוע לתפקידים בקרן, ומימון של פרויקטים אישיים של חברי מועצה, ובין…

Published

CASE STUDY – Producer & Festival Decision Maker – Dominique Welinski’s Multiple Conflict of Interests Roles in the Industry

Dominique Welinski maintains a multitude of influential roles within the film industry, generating a potential conflict of interest. She holds the dual position of curator and producer for the Factory…

Published